header3
topmenu2 nederlands

 Nieuwsbrief
Meld u aan om de nieuwsbrief te ontvangen. Vul uw naam en e-mailadres in en klik op 'Verzenden'

Aanvraag Nieuwsbrief
Naam
Email
 

 

 

Geachte relaties,

Door onvoorziene omstandigheden ben ik helaas gedwongen mijn veilingactiviteiten als Hessink's Veilingen B.V. te Nijmegen te staken. Ik heb in overleg met juristen het faillissement voor Hessink's Veilingen B.V. aangevraagd op dinsdag 2 februari 2010 en het faillissement is nog diezelfde dag uitgesproken. Op dit moment zijn de gelden en de goederen overgedragen aan een curator van advocatenkantoor Dirkzwager te Arnhem, die de verdere gang van zaken zal begeleiden en afhandelen.

Vanuit Hessinkís Veilingen B.V. doe ik mijn uiterste best om de gerezen problemen in goed overleg met alle betrokkenen op te lossen, en spreek ik de hoop uit dat dit zal lukken.

Ik ga er van uit dat ik u op korte termijn kan berichten dat het team van Hessinkís Veilingen B.V. weer verder kan gaan met haar internationale veilingen op het gebied van toegepaste kunst, antiek en in het bijzonder van antieke wapens en bijzondere verzamelingen, waarmee wij ruim zeventien jaar geleden zijn gestart.

Ik hoop dat ik nu en in de toekomst op uw steun mag blijven rekenen.

Hoogachtend,

Richard Hessink
Veilingmeester / beŽdigd taxateur r.z.


Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de curator: Mr. W.W. Korteweg
van DIRKZWAGER advocaten & notarissen te Arnhem.
Contactpersoon in deze is mevrouw mr. drs. L. aan den Toorn

Dirkzwager lawyers & civil-law notaries
Velperweg 1
6824 BZ   ARNHEM
The Netherlands

P.O. Box 3045,
6802 DA ARNHEM,
The Netherlands

T: +31 (0)26 353 83 18
F: +31 (0)26 353 83 84
E:  korteweg@dirkzwager.nl
W: www.dirkzwager.nl